آشنایی با ابزارهای کاربردی

ابزارآلات مورد استفاده در آهنگری

آشنایی با ابزارهای مورد نیاز در آهنگری

آهنگری از آن دست حرفه هایی است که شخص برای انجام کارهای مربوط به آن نیازمند ابزارآلاتی خاص است که با استفاده از آنها بتواند سازه فلزی مورد نظر خود را بسازد و بدین منظور باید قطعات آهن  را برش دهد،قطعات را به اشکال مختلف درآورد و به هم متصل کند و در نهایت کار پرداخت آنها را انجام دهد. در این مقاله قصد داریم تا برخی از ابزارهای آهنگری و روش کار آنها را برایتان بازگو نماییم.

 

آشنایی با ابزارهای مورد نیاز در آهنگری

اره آهن بر

 

سندان

کوره آهنگری یا فورج

پتک

اره پروفیل بر

فرز آهنگری

دسته برش

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه