روش های ارسال کالا

 

تحویل ابزار در دفتر مرکزی ابزار پاکسرشت

اگر تمایل داشته باشید ابزار را در دفتر ابزار پاکسرشت تحویل بگیرید می توانید با هماهنگی تلفنی برای اطمینان از موجود بودن آن ابزار در دفتر مرکزی و حضور در دفتر مرکزی ابزار پاکسرشت، ابزار مورد نظر خود را تحویل بگیرید.